HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
 
การเผยแพร่ผลงานประจำปีของศูนย์วิจัยและพัมนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก 
 
ฉบับที่ / ปีเผยแพร่ ลำดับ ชื่อบทความ
 Vol.9 / 2565  1 ความเหมาะสมด้านวิศวกรรมปฐพีในการเพิ่มความสูงบ่อฝังกลบขยะนนทบุรี

 2 การออกแบบกำแพงกันดินแบบถมด้วย EPS Foam
 3 อาคารทรุดตัว : การตรวจสอบและประเมินความเสียหาย
 4 การป้องกันไม้กลายเป็นหินจากน้ำใต้ดิน/td>
 5 Correlation between Engineering Properties of Bangkok Clay and Penetration Resistance of Screw Driving Sounding (SDS)
 6 Observations from Ground Improvement Using Vacuum Consolidation Method
 7 ถอดบทเรียน “การวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม” กรณีพื้นที่บ้านอาดี่ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
 8 การพัฒนาระบบเตือนภัยดินถล่ม
 9 Assessment of landslide behaviour in colluvium deposit at Doi Chang, Thailand
 10 การประเมินความแม่นยำของแบบจำลองปริมาณน้ำฝนสะสมวิกฤติ AP-Model) ในการคาดการณ์พื้นที่ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มล่วงหน้า
 11 Determination of Residual Shear Strength from Reversal Direct Shear test: Analysis and Recommendation
 12 Assessment of the upstream slope failure of a dam due to repeated cyclic drawdown
 13 Use of geosynthetic clay liner as a remedial measure of claystone degradation in Lam Ta Khong hydropower plant
 14 วิธีการตรวจสอบการกัดเซาะย้อนกลับผ่านฐานรากเขื่อนที่เป็นดินไม่เชื่อมแน่น
 15 ความปลอดภัยของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เมื่อกักเก็บน้ําสูงกว่าระดับน้ําเก็บกัก (รนก.) เป็นระยะเวลานาน
บทความพิเศษจากผู้สนับสนุน
 1 นวัตกรรมการยกระดับพื้นคอนกรีตทรุดด้วยพียูโฟม
 2 การสำรวจคลื่นไหวสะเทอืนแบบ HVSR ในการศึกษาทางธรณีเทคนิค
 3 ตะแกรงเหล็กไวร์เมช TPS

 

ฉบับที่ / ปีเผยแพร่ ลำดับ ชื่อบทความ
 Vol.8 / 2564  1  ความอันตรายของการประกาศปิด Site งานก่อสร้าง ในโครงการที่มีงานขุดระดับลึกในกรุงเทพฯ

 2  ลมหายใจแห่งเมือง
 3  ฝนตก-ลมแรง-ไฟดับ-น้ำท่วม
 4  กรุงเทพฯ ไม่ทรุด
 5  งานออกแบบโครงสร้างป้องกันตลิ่งโดยการใช้เสาเข็มสั้นสลับแถว สวนหลวง ร.9
 6  Conceptual Design of Boeng Cheung Lake Dredging Project
 7  การประยุกต์ใช้การสำรวจวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าในงานสำรวจดินถล่มพื้นที่บ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 8  การสำรวจความเสียหายและตัวอย่างการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยในพื้นที่บ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 9  Identifying flash flood potential areas using morphometric characterization of watershed
 10  การใช้เครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 11  Use of geosynthetic clay liner as a remedial measure of claystone degradation in Lam Ta Khong hydropower plant

 

ฉบับที่ / ปีเผยแพร่ ลำดับ ชื่อบทความ
Vol.7 / 2563  1  ปรับปรุงแผนแม่บทฯ และแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม

 2  โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำสำนักบก ต.สำนักบก อ.เมือง จ.ชลบุรี
 3  Study of VCM Improved Soft Soil Properties Using Non-Destructive and Destructive Techniques
 4  การวิเคราะห์กำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำของดินถมบ่อถูกปรับปรุงด้วยวิธี Vacuum Consolidation Method
 5  การศึกษาการรับกำลังแรงกดแกนเดียวของเฮลิคอล์พายในชั้นดินกรุงเทพฯ
 6  การทดสอบหาพฤติกรรมการทรุดตัวจากการถมดิน โดยใช้เครื่องหมุนเหวี่ยงทางวิศวกรรม
 7  การเปรียบเทียบเวลาและปัจจัยต่างๆ ในการก่อสร้างฐานรากอาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน
 8  วิธีการตรวจสอบการกัดเซาะย้อนกลับผ่านฐานรากเขื่อนที่เป็นดินไม่เชื่อมแน่น
 9  การสำรวจและทดสอบด้านธรณีวิศวกรรมเพื่อประเมินความมั่นคงของลาดดิน บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 บริเวณหลังร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น และบ้านธาตุ หมู่ที่ 4 บริเวณพื้นที่ประสบภัยพิบัติดินเคลื่อนตัว ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 10  ผลการศึกษาเบื้องต้น : โครงการศึกษาสำรวจความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ และจัดทำแผนที่ความเสี่ยงภัยพิบัติในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
 11  การประเมินความแม่นยำของแบบจำลองปริมาณน้ำฝนสะสมวิกฤติ (AP-Model) ในการคาดการณ์พื้นที่ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มล่วงหน้า

 

ฉบับที่ / ปีเผยแพร่ ลำดับ ชื่อบทความ
Vol.6 / 2562  1  กรุงเทพฯ จมหรือไม่?

 2  กว่าเขื่อนจะแตก
 3  Weak Plane Failure of Phyllitic Sandstone: Back Analysis for Slope Stabilization and the Use of Probabilistic Approach for Design Optimization
 4  ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดิน และดินถล่ม บ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 5  คู่มือการใช้ Application เตือนภัยดินถล่ม “LandslideWarning.Thai”
 6  รวบรวมแผนที่ที่เกี่ยวข้องกับดินถล่ม
 7  การปรับปรุงร่างข้อบังคับและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการควบคุมอาคารและการขุดดินและถมดิน ในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและบริเวณลาดเชิงเขา
 8  Assessment of Soil Using Screw Driving Sounding (SDS) Method in Soft Bangkok Clay
 9  บ้านร้าวรุนแรง ปัญหาอาจอยู่ที่ตอม่อและปลายเข็ม
 10  การพัฒนาการควบคุมคุณภาพการติดตั้งสมอดินเพื่อใช้ร่วมกับกำแพงกันดิน
 11  Strength properties of improved very soft filled clay by Vacuum Consolidation Method
 12  การพัฒนาอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบความหนาของเลนก้นบ่อในงานถมดินก่อสร้างบ้านจัดสรร
 13  แผ่นดินไหว กู้ถ้ำหลวง สู้ไฟป่า : กึ่งทศวรรษแผ่นดินไหวเชียงราย
 14  Estimation of Liquefaction-Induced Building Settlement due to 6.3Mw Chiang Rai Earthquake 2014

 

ฉบับที่ / ปีเผยแพร่ ลำดับ ชื่อบทความ
Vol.5 / 2561  1  ปฏิบัติการ (ลับ) เจาะถ้ำหลวง

 2  มองความพร้อมด้านความปลอดภัยเขื่อนหลังเหตุการณ์น้ำท่วม จากการพิบัติของเขื่อนในประเทศไทย ลาว และเมียนมาร์
 3  อย่ามาปลูกป่าเลย
 4  การสำรวจด้านธรณีวิศวกรรมและการจัดการพื้นที่ดินถล่ม “บ้านห้วยขาบ หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน”
 5  การศึกษาพฤติกรรมการพิบัติของลาดดินตะกอนเศษหินเชิงเขา: กรณีศึกษา หมู่บ้านดอยช้าง จังหวัดเชียงราย
 6  Assessment of Landslide Susceptibility Area using RS and GIS
 7  ร่างกฎกระทรวงการควบคุมอาคารและกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (Landslide) และบริเวณลาดเชิงเขา
 8  Use of Short Piles for Stabilizing the Side Slope of the Road Embankment along the Canal
 9  การวิเคราะห์ความเค้นคู่ควบของถนนริมคลองบนชั้นดินเหนียวอ่อนในกรณีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำในคลองตามรอบฤดูกาล
 10  ประสิทธิภาพการป้องกันการไหลผ่านรอยต่อของเสาเข็มพืดเหล็ก
 11  Earthquake Magnitude 6.3 August 19, 2018 11:10:22 WIB (UTC+7)
 12  Review of Ground Shaking Effect of the North Lombok Earthquake

 

ฉบับที่ / ปีเผยแพร่ ลำดับ ชื่อบทความ
Vol.4 / 2560  1  ความปลอดภัยเขื่อน เหตุเกิดที่สกลนคร

 2  เขื่อนแตกคืออะไร
 3  ทำไมการระบายน้ำไม่่ให้ล้นสันเขื่อนถึงสําคัญ
 4  การเจาะเขื่อน
 5  การจัดลำดับความเสี่ยงเขื่อน
 6  การตรวจสอบสภาพเขื่อนด้วยสายตา
 7  รายงานอุทกภัยกรุงชิง
 8  ท่าเรือริมถนนที่คีรีวง
 9  กฎหมาย สังคม เทคนิค เศรษฐศาสตร์ กับดินถล่ม
 10  การรักษาเสถียรภาพลาดดินบริเวณหมู่บ้านดอยช้างโดยใช้การระบายน้ำตามแนวราบ (Horizontal drain)
 11  ความถูกต้องของการเตือนภัยดินถล่มด้วยแบบจำลองปริมาณน้ำฝนสะสมวิกฤติ (AP-Model)
 12  การขยายคลอง รายละเอียดที่ต้องดู
 13  งานขุดดินไม่ต้องค้ำถมบ้านจัดสรรก็ไม่ทรุดด้วย Vacumn Consolidation
 14  สมอดิน (SUPER ANCHOR)
 15  ข้อแนะนำสำหรับปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบถนนริมคลอง
 16  การเคลื่อนตัวของลาดเชิงเขาบริเวณวัดถ้ำขาม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร และแนวทางการซ่อมแซม
 17  การทดสอบและการวิเคราะห์กำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มหลังการอัดฉีดน้ำปูนโดยวิธี Parallel Seismic และ Screw Driving Sounding Test (SDS)
 18  รู้จัก SASW
 19  การประยุกต์ใช้การทดสอบ Spectral Analysis of Surface Waves สำหรับการสำรวจในงานธรณีภัย

 

ฉบับที่ / ปีเผยแพร่ ลำดับ ชื่อบทความ
Vol.3 / 2558  1  การศึกษาพฤติกรรมกำลังรับน้ำหนักในแนวดิ่งของเสาเข็มเดี่ยว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 2  ส่อง facebook วิศวกรทดลองอะไรกัน ตอนดึกๆ ไม่หลับ..ไม่นอน..
 3  Rehabilitation of Leakage and Seismic Damaged Problem of Mae Suai Earth Zone Composited RCC Dam
 4  Deformation of Nam Ngum 2 concrete faced rockfill dam (CFRD)in Laos after construction
 5  Performance of Bhumibol concrete arch dam after 50 years of operation
 6  การศึกษาพฤติกรรมการพิบัติของลาดดินในพื้นที่ตะกอนเศษหินเขิงเขาของหมู่บ้านดอยช้าง
 7  การพัฒนากำแพงกันดิน TOR Block เพื่อป้องกันดินถล่มและแผ่นดินไหว
 8  รายงานการตรวจสอบสาเหตุการถล่มของอาคารบริเวณโรงแรมสยามบีช รีสอร์ท หมู่ 4 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด
 9  การสำรวจเพื่อหาสาเหตุและออกแบบแก้ไขการพิบัติของอาคารเรียน โรงเรียนวัดสลักเหนือ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 10  การวิเคราะห์ความมั่นคงของอุโบสถของวัดร่องขุ่นต่อการเกิด Liquefaction จากแผ่นดินไหว
 11  Cyclic Pore Water Pressure Generation and Stiffness Degradation in Compacted Clays

 

ฉบับที่ / ปีเผยแพร่ ลำดับ ชื่อบทความ
Vol.2 / 2557  1  ห้องปฏิบัติการจริงในสนามสำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมปฐพี กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 2  ผลกระทบของดินบวมตัวต่อความปลอดภัยของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 3  การประเมินศักยภาพการบวมตัวของดินถมตัวเขื่อน กรณีศึกษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 4  กรณีเขื่อนแม่สรวย ความขัดแย้งเเก้ไขได้ด้วย.......... ?
 5  Ecological Mitigations Rain-Triggered Landslides Using Construction Methods with Geosynthetics.
 6  The effects of evaporation flux boundary condition on pore water pressure in hillslope
 7  การประเมินเกณฑ์ปริมาณน้ำฝนเชิงสถิติสำหรับเตือนภัยดินถล่ม
 8  Mutli-way landslide and debris flow warning for resilience and sustainable community
 9  การพัฒนาการออกแบบด้านวิศวกรรมปฐพี
 10  การพิบัติของถนนริมคลอง กรณีภัยแล้ง พ.ศ. 2558
 11  การวิเคราะห์แผนที่ความสูงสูงสุดของคันทางในจังหวัดปทุมธานี
 12  บ้านทรุด บ้านร้าว บ้านล้ม จน รวย ไม่เกี่ยว
 13  รายงานการสำรวจทางวิศวกรรม กรณีแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
 14  การออกแบบบ้านต้านแผ่นดินไหว

 

ฉบับที่ / ปีเผยแพร่ ลำดับ ชื่อบทความ
Vol.1 / 2556  1  เกณฑ์ความปลอดภัยสำหรับเครื่องมือวัดพฤติกรรมในเขื่อนดินถม ต่อการพิบัติเนื่องจากการกัดเซาะภายใน

 2  การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนป้องกันภัยฉุกเฉินจากเขื่อนแตก โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
 3  แบบจำลองพฤติกรรมการทรุดตัวสำหรับเขื่อนหินถมดาดหน้าคอนกรีต : กรณีศึกษาเขื่อนวชิราลงกรณ์
 4  การวิเคราะห์ความปลอดภัยของเขื่อนคอนกรีตบดอัดโดยจำลองการไหลซึมผ่านตัวเขื่อน กรณีศึกษา : เขื่อนขุนด่านปราการชล
 5  วิศวกรรมปฐพีกับธรณีภัย
 6  นวัตกรรมเครื่องมือเตือนภัยดินถล่ม
 7  แบบจำลองการวิเคราะห์พื้นที่อ่อนไหวต่อดินถล่มแบบพลวัติ
 8  แบบจำลองเพื่อการประเมินค่า API วิกฤติสำหรับการเตือนภัยดินถล่ม
 9  การสำรวจและออกแบบความมั่นคงและการซึมน้ำของบ่อผลิตก๊าซชีวภาพ
 10  การศึกษาความเหมาะสมของการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดงานขุดโดยเปรียบเทียบวิธีสมดุลจำกัด, ไฟไนต์อิลิเมนต์ และสมดุลจำกัดร่วมกับการพิจารณาหน่วยแรงในมวลดิน
 11  การแก้ไขการพิบัติของตลิ่งแม่น้ำบริเวณที่มีชั้น Weak layer
 12  การประเมินความน่าจะเป็นของความเสียหายจากระบบกำแพงกันดินแบบเข็มพืดค้ำยันในงานขุดเพื่อใช้ในธุรกิจประกันภัย
 13  การศึกษารูปแบบการพิบัติและแนวทางการออกแบบเสริมเสถียรภาพของลาดหิน กรณีศึกษาแนวรางรถไฟสายตะวันออก ช่วงชุมทางฉะเชิงเทรา-ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 14  Impacts of 2014 Chiangrai Earthquake from Geotechnical Perspectives
 15  The 6.8 Magnitude of Earthquake in The Union of Myanmar
 16  Probabilistic Analysis of Liquefaction Potential the First Eyewitness Case in Thailand
 17  อิทธิพลความหนาของชั้นดินกรุงเทพฯ ต่อพฤติกรรมการตอบสนองเนื่องจากแรงกระทำแผ่นดินไหว