HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
3Day Warning
GERD Journal
Download
 

แผ่นดินไหว.. 'เขื่อนแตก' ไม่ง่าย?!!!

 
   แผ่นดินไหว มีผลทำให้เขื่อนแตก จริงหรือ??  
   ดินถล่ม คืออะไร ??  
   กรุงเทพฯ ทรุดตัวจากการสูบน้ำบาดาล ??  
     
   รายงานการสำรวจทางวิศวกรรม: กรณีแผ่นดินไหวประเทศเนปาล  
   The 6.8 Magnitude of Earthquake in The Union of Myanmar  
   คู่มือการก่อสร้างและแนวทางแก้ไขปัญหา การก่อสร้างเสาเข็มดิน-ซีเมนต์ :กรณีศึกษาในโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ  
   โอกาสในการพิบัติของเขื่อนศรีนครินทร์  
   พฤติกรรมเขื่อนหินถมคอนกรีตดาดหน้า : สภาวะปกติและแผ่นดินไหว  
  อ่านต่อ  
 
KU Slope 2.1 PLAXIS V.8
GeoStudio 2007 Basic edition RockPack
MIDAS: Midas GTS Strand 7
 
  อ่านต่อ  
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก
  อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ (อาคาร 9) ชั้น 9 ห้อง 9903
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์/ โทรสาร : 0-2579-2265
  (โทรภายใน ) : 0-2942-8555 ต่อ 1313, 1139
  E-mail : gerd_ku@yahoo.com , gerd@ku.ac.th
----

เอกสารคำสอนวิชา : วิศวกรรมแผ่นดินไหวทางธรณีเทคนิค 

สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, (2560). เอกสารคำสอนวิชา 01203529 วิศวกรรมแผ่นดินไหวทางธรณีเทคนิค (Geotechnical Earthquake Engineering). ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 297 หน้า.   

 

ข้อแนะนำกำแพงกันดินประเภทเสาเข็มเสียบแผ่นกันดินแบบ Cantilever และแบบ Anchored สำหรับงานถมดินในพื้นที่ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ  

สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และสิทธิชัย แสงย้อย, 2567. “ข้อแนะนำกำแพงกันดินประเภทเสาเข็มเสียบแผ่นกันดินแบบ Cantilever และแบบ Anchored สำหรับงานถมดินในพื้นที่ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ ”. หน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาการออกแบบด้านวิศวกรรมปฐพี ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.   

 

คู่มือ การจัดการภัยพิบัติ น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก. (2565)  

 


คู่มือข้อแนะนำ การก่อสร้างบ้านบนพื้นที่ลาดชัน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก. (2564)

 

เอกสารประกอบการประชุม/ สัมภาษณ์ และการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานระดับพื้นที่

การศึกษา “โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดทำและปรับปรุงแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม” จัดโดย ปภ. ร่วมกับ GERD


Open

ผลงานวิจัย และความรู้ด้านวิศวกรรมปฐพี ของศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก. GERD Journal Volume 6. งานศึกษาวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2562


Download

Suttisak Soralump, P.W. Noppadol, K. Panthi and J. Sanmuang (2019). Cyclic drawdown of water causing the slope failure of canal and damConference: Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical EngineeringAt: Taipei International Convention Center (TICC), Taipei, Taiwan, October 14-15, 2019


Download

สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์. (2561). การแก้ปัญหาการทรุดตัวของงานถนน งานถมที่ และถมบ่อดิน ในพื้นที่ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ ด้วยการปรับปรุงคุณภาพดิน และเทคนิค VCM. วิศวกรรมสาร (Thailand Engineering Journal), ตอนที่ 1, 71(2), 11-27. และ ตอนที่ 2, 71(3), 9-20.


(Download)
อ่านข่าว..

เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ วศ.ดินถล่ม 61/1
แนวทางการแก้ปัญหาและการจัดการพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชนบ้านดอยช้าง อ่านต่อ..

อ่านข่าว..

การพิบัติของถนนริมคลอง กรณีภัยแล้ง พ.ศ. 2558

 

โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ บทเรียนของคนชุมชนบ่อทอง

อ่านข่าว..

บ้านทรุด บ้านร้าว บ้านล้ม ... จน รวย ไม่เกี่ยว

 

โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ บทเรียนของคนชุมชนบ่อทอง

อ่านข่าว..

รายงานการสำรวจทางวิศวกรรม: กรณีแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ บทเรียนของคนชุมชนบ่อทอง

 

* บทความที่เกี่ยวข้อง: Observation of Building Damage Patterns in KATHMANDU due to Earthquake by Mr. Kiran Acharya บทเรียนของคนชุมชนบ่อทอง

อ่านข่าว..

Landslide Mitigation Seminar: International Academic Cooperation Delegation in Chiangrai, Thailand.

26-27 January, 2015


การสัมมนาการป้องกันและลดผลกระทบจากดินถล่ม บทเรียนของคนชุมชนบ่อทอง

อ่านข่าว..

ศักยภาพและความพร้อมของศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก

 

จากงานวิจัย พัฒนาสู่การป้องกันภัย “ระบบเตือนภัยดินถล่มประเทศไทย” อ่านต่อ..


 

อ่านข่าว..


รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ให้สัมภาษณ์รายการ Hardcore ข่าว ช่อง 5

 

ตอน ถนนทรุด.. ผลพวงจากวิกฤติแล้ง บทเรียนของคนชุมชนบ่อทอง

ออกอากาศวันที่ 9 ก.ค. 2558

 

อ่านข่าว..


รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ให้สัมภาษณ์ไทยรัฐนิวส์โชว์ ช่องไทยรัฐออนไลน์

 

ตอน สาเหตุถนนเรียบคลองทรุด บทเรียนของคนชุมชนบ่อทอง

ออกอากาศวันที่ 11 ก.ค. 2558 เวลา 18:38 น.

ที่มา: http://www.thairath.co.th/clip/22009

อ่านข่าว..


รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ช่วง ข่าว สถานี Thai PBS News

 

ตอน นักวิชาการชี้บทเรียนเนปาล-เชียงรายสะท้อนการสร้างอาคารรองรับแผ่นดินไหว บทเรียนของคนชุมชนบ่อทอง /

ออกอากาศวันที่ 28 เมษายน 2558

อ่านข่าว..

ดร.ไพบูลย์ นวลนิล, รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

ให้สัมภาษณ์รายการคมชัดลึก ช่อง Nation TV

 

ตอน รอย(100)เลื่อน? รอยเลื่อน /

ออกอากาศวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557


 

อ่านข่าว..

Download เอกสารการบรรยาย I Deformation of Nam Ngum 2 concrete faced rockfill dam (CFRD)in Laos after construction

โดย Warakorn Mairaing, Chinoros Thongthumachat, 2016.Sixth International Conference on Water Resources and Hydropower Development in Asia Conference and Exhibition, Vientiane, Lao PDR, 1 to 3 March 2016 อ่านต่อ..

อ่านข่าว..

 

Download เอกสารการบรรยาย

ประสบการณ์ทางธรณีวิศวกรรมการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐานในหิน

โดย Prof. Paul Marinos, Dr. Harald Wagner และ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์  อ่านต่อ..

 

ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. โรงแรม เอส ซี ปาร์ค

อ่านข่าว..

นายจิตกร ประสมศรี

นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพี ม.เกษตรศาสตร์

 

ร่วมงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิค อ่านต่อ..

อ่านข่าว..

Trip Repor The 6.8 Magnitude of Earthquake in The Union of Myanmar อ่านต่อ..

 

Investigate the effects on people and earth-structures from the 6.8 earthquake on the Richter scale has occurred on 11 of November 2012 ...

 
Geotech Library สื่อการสอน การทดสอบทางด้านวิศวกรรมปฐพี ส่วนความปลอดภัยเขื่อน กรมชลประทาน