HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
 
อ่านข่าว..

ศูนย์วิจัยฯ ให้ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพี ประจำปี 2555 : 2 ทุน อ่านต่อ..


1. วิศวกรรมเขื่อน
2. วิศวกรรมดินถล่ม

อ่านข่าว..

รับสมัครผู้สนใจเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (พร้อมทุนการศึกษา - ทำงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น) อ่านต่อ..

 

รับสมัครผู้สนใจเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและเสนอชื่อเข้ารับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ปี 2553 โดยนิสิตจะเข้ารับวิจัยกับบริษัท Italthai Trevi จำกัด และดำเนินงานวิจัยที่ Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

 

สนใจติดต่อ - อ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ (fengatj@ku.ac.th, apiniti@hotmail.com) ภายใน 7 พ.ค. 53

อ่านข่าว..

ศูนย์วิจัยฯ ให้ทุนทำงาน ในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมปฐพี สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพีอ่านต่อ..

 

ศูนย์วิจัยฯ ให้ทุนทำงาน จำนวน 2 ทุน สำหรับนิสิตสาขาวิศวกรรมปฐพี (ทั้งนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบัน)

ที่มีความประสงค์จะหารายได้เพิ่มเติมในระหว่างการศึกษา ...

อ่านข่าว..
ศูนย์วิจัยฯ ให้ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมปฐพี ปี 2554อ่านต่อ..

1. วิศวกรรมเขื่อน, ด้านการศึกษาพฤติกรรมเขื่อน แบบจำลองทางคณิตศาสตร์หรือด้านความปลอดภัยเขื่อน
2. วิศวกรรมเขื่อน, ด้านแบบจำลองพฤติกรรมเขื่อนเมื่อรับแรงแผ่นดินไหว, ความปลอดภัยเขื่อนต่อแรงกระทำแผ่นดินไหว
3. วิศวกรรมดินถล่ม, ด้านแบบจำลองพฤติกรรมดินถล่ม, การไหลของมวลดิน หรือแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ...
อ่านข่าว..
ศูนย์วิจัยฯ ให้ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมปฐพีอ่านต่อ..

1. วิศวกรรมเขื่อน, ด้านการศึกษาพฤติกรรมเขื่อน แบบจำลองทางคณิตศาสตร์หรือด้านความปลอดภัยเขื่อน
2. วิศวกรรมเขื่อน, ด้านแบบจำลองพฤติกรรมเขื่อนเมื่อรับแรงแผ่นดินไหว, ความปลอดภัยเขื่อนต่อแรงกระทำแผ่นดินไหว
3. วิศวกรรมดินถล่ม, ด้านแบบจำลองพฤติกรรมดินถล่ม, การไหลของมวลดิน หรือแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ...