HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
 
อ่านข่าว..

(11/4/56) ศูนย์วิจัยฯ รับสมัครงานตำแหน่ง

 

ผู้ช่วยนักวิจัย/ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ อ่านต่อ..

อ่านข่าว..

ศูนย์วิจัยฯ รับสมัครงาน 2. ตำแหน่ง / หมดเขต /

 

1. วิศวกรแหล่งน้ำ/ ชลประทาน 1 ตำแหน่ง

 

2. วิศวกรปฐพี / ธรณีเทคนิค 1 ตำแหน่ง

อ่านข่าว..

ศูนย์วิจัยฯ รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง / หมดเขต /


วิศวกรโครงการ (Project Engineer) / วิศวกรควบคุมงาน (Site Engineer)

 

ก่อสร้างเจดีย์บูรพาฐิติวิริยาประชาสามัคคี
วัดเขาสุกิม ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี