HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
 

แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริคเตอร์ จุดศูนย์กลางที่ อ.พาน จ.เชียงราย

 

คณะนักวิจัยจากหน่วยวิจัยธรณีวิศวกรรมแผ่นดินไหว และหน่วยวิจัยความปลอดภัยเขื่อน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำรวจพื้นที่เสียหาย และจัดทำเอกสารสรุปข้อมูล.. บทเรียนของคนชุมชนบ่อทอง

อ่านข่าว..

ศูนย์วิจัยฯ ช่วยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

วิเคราะห์ปัญหาการทรุดตัวของบ้านมั่นคง

 

ชุมชนหลวงพ่อศรีม่วง ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา อ่านต่อ..

อ่านข่าว..

ศูนย์วิจัยฯ นำนิสิตสำรวจ สำรวจผลกระทบจากแรงกระทำแผ่นดินไหวขนาด 6.8 ริคเตอร์ ซึ่งมีจุดศูนย์กลางในประเทศพม่า เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554

 

ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อ่านต่อ..

อ่านข่าว..
รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

นำนิสิต ป.โท วิชาการออกแบบเขื่อนดินและหิน ดูงาน “เขื่อน” อ่านต่อ..

ณ เขื่อนกิ่วคอหมา - เขื่อนกิ่วลม – เชื่อนภูมิพล
ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2554
อ่านข่าว..

การตรวจสอบดินเคลื่อนตัวในพื้นที่โครงการดอยตุง อ่านต่อ..

ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ฤดูฝนในภาคเหนือซึ่งมีปริมาณฝนตกหนัก และติดต่อกันหลายวัน ทำให้บริเวณดอยตุง จังหวัดเชียงราย ประสบปัญหาดินสไลด์พังทลาย

อ่านข่าว..

การสำรวจและประเมินการพิบัติของเหตุการณ์ดินถล่ม ในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด อ่านต่อ..

จากเหตุการณ์อุทกภัยและวาตภัย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2553
ในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด...

อ่านข่าว..

สำรวจการเกิดดินถล่ม จ.นครศรีธรรมราช อ่านต่อ..

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก
นำทีมโดย รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ดร.อภินิติ โชติสังกาศ และนักวิจัย รวม 7 คน ้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลการเกิดดินถล่ม จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553

อ่านข่าว..

คณาจารย์สาขาวิศวกรรมปฐพี ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก

นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรม ดูงาน “การก่อสร้างฐานราก โครงการบ้านมั่งคง”
อ่านต่อ..

  
การเดินทางไปสำรวจ สถานนีรถไฟ "ตะพานหิน"
ออกภาคสนามสำรวจพื้นที่ดินถล่มบริเวณจังหวัดภูเก็ต (2546)
ออกภาคสนามสำรวจพื้นที่ดินถล่ม อ.เขาคิฌกูฏ จ.จันทบุรี (2545)
ออกภาคสนามสำรวจพื้นที่ดินถล่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (2545)
ออกภาคสนามสำรวจพื้นที่ดินถล่มบริเวณลุ่มน้ำยม จ.แพร่ และ จ.สุโขทัย (2545)