HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
 
         

          ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ : สรยุทธ์ เจาะข่าวเด่น ปริศนาหลุมลึก 60 เมตร กัวเตมาลา

วันที่ 3 มิถุนายน 2553

 
กรุณารอโหลดไฟล์...