HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
 

ตําเเหน่งเเนวตลิ่งที่มีความเสี่ยงสูงเเละสูงมากต่อการพิบัติ

เเละจะส่งผลกระทบกับผู้อยู่อาศัยในเขตริมเเม่นํ้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก

 
          ศูนย์วิจัยวิศวกรรมปฐพีเเละฐานรากได้วิเคราะห์เเนวเขื่อนป้องกันตลิ่งริมเเม่นํ้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่มีความเสี่ยงภัยสูงเเละสูงมาก ที่อาจพิบัติเเละส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
 
          การวิเคราะห์ได้อาศัยข้อมูลตําเเหน่งของเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ไม่ได้ออกเเบบเเละก่อสร้างโดย กทม. ซึ่งอาจมีการโอกาสพิบัติสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลิ่งที่ไม่ได้ออกเเบบให้รับเเรงด้านข้างของนํ้า เช่นใช้รั้วบ้านเป็นกําเเพงกันนํ้า หรือบางพื้นที่ไม่มีเเนวเขื่อนป้องกันตลิ่ง หรือบางพื้นที่เป็นเเนวกระสอบทราย นอกจากนั้นยังวิเคราห์ร่วมกับข้อมูลความสูงตํ่าของพื้นที่
 
          ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวพึงตรวจสอบเเละเฝ้าระวังภัย โดยเฉพาะเมื่อระดับนํ้าขึ้นสูง หากเกิดการพิบัติ ณ จุดใดจุดหนึ่ง อาจก่อให้เกิดความเสียหายเป็นพื้นที่กว้าง ข้อมูลเเผนที่มีทั้งหมด 5 เเผ่น
 
 
Download Pdf   Download Pdf
     
 
Download Pdf   Download Pdf
     
Download Pdf