HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
 

ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

ให้สัมภาษณ์ "จัดโซนิ่งคุม...พิบัติภัย"รายการคนหลังข่าว ช่อง TNN

 
     รายการคนหลังข่าว NEWS สถานีโทรทัศน์ TNN 24 สถานีข่าวโทรทัศน์ 24 ชั่วโมง ตอน จัดโซนนิ่งพิบัติภัย

ออกอากาศวันที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 17.30-18.00 น.

 
ตอนที่ 1
[ Download ]
 
ตอนที่ 2
[ Download ]