HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
สัมมนาร่วมระหว่าง ม.เกษตรศาสตร์ - ม.รังสิต ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 17-18 พ.ค. 2546
ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
สัมมนาร่วมระหว่าง ม.เกษตรศาสตร์ - ม.รังสิต ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 3-4 ก.ค. 2547
ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
สัมมนาร่วมระหว่าง ม.เกษตรศาสตร์ - ม.รังสิต ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2548
ณ การ์เด้น ฮิลล์ วีล จ.เพชรบูรณ์
สัมมนาร่วมระหว่าง ม.เกษตรศาสตร์ - ม.รังสิต
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4


ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2549
ณ รอยัลฮิลล์ รีสอร์ท จ.นครนายก และดูงาน ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล (เขื่อนคลองท่าด่านฯ)
การประชุมวิชาการ
“งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 1”


ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2549
ณ โรงแรมบุษราคัม จังหวัดขอนแก่น และทัศนศึกษา ณ เขื่อนอุบลรัตน์
การประชุมวิชาการ
“งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 2”


ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2550
ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
การประชุมวิชาการ
“งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 3”


ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2551
ณ โรงแรมปทุมรัตน์ จังหวัดอุบลราชธานี