HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
คลิกเพื่อขยายรูป ชีวประวัติและผลงานทางวิชาการ รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง
เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ (กันยายน 2553)
 
 
 
เนื้อเรื่องโดย : รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง
รวบรวมโดย : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก
268 หน้า ราคา 300 บาท

ติดต่อซื้อได้ที่ : 0-2579-2265

ทำไมถึงจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา

          สองเดือนก่อนที่ รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง จะเกษียณอายุราชการ เพื่อนร่วมงานและลูกศิษย์ ได้ขอให้อาจารย์เขียนหนังสือ เพื่อเล่าถึงช่วงชีวิตที่ผานมา ตั้งแต่วัยเด็ก วัยเีรียน และวัยทำงาน และการวางแผนชีวิตหลังเกษียณ เพื่อให้ลูกศิษย์และผู้รักใคร่ ได้้เก็บหนังสือไว้เป็นที่ระลึก จึงได้เป็นจุดเริ่มต้น ในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา

          ผมขอเล่าความถึงเรื่องราวของตัวเองที่ใครๆ อาจจะเรียกว่าอัตชีวประวัติ สำหรับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของตัวเองที่จะได้มีเวลาตั้งสติทบทวนรายละเอียดในชีวิตที่ผ่านมาของผู้เขียนเองที่ใครอื่นก็คงจะไม่รู้ดีไปกว่าตัวเอง อีกทั้งยังเป็นมรณานุสติผสมผสานอยู่ด้วยคือเตือนตัวเองไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทโดยเตรียมพร้อมที่จะนำเรื่องนี้ไปใช้ในโอกาสสุดท้ายของชีวิตได้อีกด้วย ถ้าถึงเวลานั้นแม้มีใครที่ใกล้ชิดเพียงใดเขียนประวัติในหนังสืองานศพให้ก็คงไม่สมบรูณ์ครบถ้วนเท่าเจ้าตัวเขียนเอง ความจริงเรื่องนี้ได้เคยเขียนไว้ส่วนหนึ่งแล้วเมื่อประมาณ 6 ปีที่แล้วมา เมื่ออายุประมาณ 54 ปีในขณะนั้นมีความไม่แน่ใจในสุขภาพของตนเองในระยะหนึ่ง แต่ก็ผ่านพ้นสภาวะนั้นมาด้วยดีส่วนที่เริ่มไว้จึงเขียนค้างไว้สัก 10 หน้า และทิ้งร้างค้างไว้ เมื่อวาระครบเกษียณอายุราชการในวัย 60 กว่าๆ ลูกศิษย์และเพื่อนร่วมงานก็อยากให้เล่าเรื่องราวของชีวิตและการทำงานอีกครั้งหนึ่ง จึงได้พยายามไปหาประวัติที่เคยเขียนค้างไว้ในคอมพิวเตอร์ แต่อนิจจาเทคโนโลยีทำพิษหรือผู้เขียนเริ่มอายุมากขึ้นก็เป็นได้ ทำให้เก็บแฟ้มข้อมูลไม่ดี ค้นหาเท่าใดก็ไม่มีเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว ถ้าคิดเชิงบวกก็คงอนุมานได้ว่าท่านอยากให้ทบทวนบ่อยๆ จะได้ไม่อยู่ในความประมาท ถ้าเขียนใหม่ก็ดีจะได้มุมมองใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนเดิมเพิ่มขึ้นเพราะอายุมากขึ้นอีก 6 ปี สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นห่วงสุขภาพและภาระรับผิดชอบมากก็กลายเป็นจิตปล่อยวางจากภาระประจำมากขึ้น เตรียมตัวเข้าสู่การเป็นข้าราชการเกษียณอายุที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น

 

* คัดลอกจากหนังสือชีวประวัติฯ *

หนังสือเล่มละ 300 บาท แพงเกินไปหรือเปล่า ?

 

          "ขายหนังสือ สมทบทุนจัดงานเลี้่ยง"

 

          หลังจากได้วางแผนที่จะจัดทำหนังสือที่ระลึก กลุ่มนิสิตและผู้รักใคร่ ได้ีมีการปรึกษาและร่วมวางแผน ที่จะจัดงานเกษียณอายุราชการ ให้อาจารย์ เพื่อให้ทุกคนที่รู้จัก รศ.ดร.วรากร ไ้ม้เรียง ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณช่วงชีวิตการทุ่มเทการทำงานที่ผ่านมาของอาจารย์

 

          ซึ่งในการจัดงาน จำเป็นต้องมีการระดมทุนจากลูกศิษย์และผู้รักใคร่ ที่ต้องการร่วมสมทบทุนจัดงาน โดยจัดเก็บคนละ 1,000 บาท แต่เนื่องจากยังมีศิษย์หลายคนที่อยู่ระหว่างการศึกษา และต้องการเข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดงานนี้ มีนโยบายว่า "คนที่อยากมา ต้องได้มา" เพื่อเป็นการป้องกัน การขาดทุนในการจัดงาน จึงได้มีการวางแผน จำหน่ายหนังสือ ซึ่งกำไรส่วนที่เหลือจะใช้สมทบทุนในการจัดงานดังกล่าว โดยได้มีการจัดงานไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2553 เวลา 11.00 - 15.00 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

งานจบไปแล้ว ทำไมยังขายหนังสืออีก?

 

          "ทำหนังสือเผื่อ เพื่อให้ต้นทุนถูกลง"

 

          ในการจัดงานเีลี้ยงเกษียณ ได้ประมาณว่าจะมีคนเข้าร่วมประมาณ 150 คน ศูนย์วิจัยฯ จึงได้จัดทำหนังสือเผื่อ และภายหลังการจัดงาน ปรากฎว่ายังเหลือหนังสือบางส่วน จึงได้มีการขายให้กับผู้ที่สนใจในรอบนี้

 

ลดราคาหนังสือได้ไหม?

 

          ภายหลังการจัดงานเลี้ยงเกษียณฯ ปรากฎว่า การระดมทุนจัดงานประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีเงินคงเหลือถึง 30,000 บาท คณะผู้จัดงาน จึงได้มอบรายได้ที่เหลือ ให้แก่ รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง และท่านอาจารย์ ได้กรุณามอบกลับให้ศูนย์วิจัยฯ เพื่อใช้สนับสนุนกองทุนนิสิต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปสัมมนา หรือดูงาน ของนิสิตในสาขาวิศวกรรมปฐพี ม.เกษตรศาสตร์ต่อไป

 

          ดังนั้นนโยบายการขายหนังสือ จึงได้เปลี่ยนเป็น "เพื่อสนับสนุนกองทุนนิสิต" ซึ่งกองทุนนี้ได้มาจากการบริจาคเงินของคณาจารย์ในสาขาิวิศวกรรมปฐพี เพื่อมอบให้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก ต้องเดินทางไปดูงาน หรือเข้าร่วมการสัมมนา ประชุมวิชาการต่างๆ ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่นิสิต

 

          นั่นหมายถึง เมื่อท่านซื้อหนังสือเล่มนี้ เงินส่วนหนึ่งจะเป็นการช่วยสนับสนุนการเรียน-การสอน และการวิจัย ของนิสิตสาขาวิศวกรรมปฐพี มก.ด้วย

จะซื้อหนังสือต้องทำอย่างไร
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แล้วกรอกรายละเอียด

2. โอนเงินชำระค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน ( 300+30) = 330 บาท/ เล่ม

          ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
          ชื่อบัญชี GERD กระทำการแทนโดย นายสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
          เลขที่บัญชี 235-205657-1
          ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

3. ส่งรายละเอียด การโอนเงิน พร้อมชื่อและที่อยู่ผู้รับมาที่ โทรสาร 0-2579-2265 หรือ gerd_ku@yahoo.com
4. เมื่อศูนย์วิจัยฯ ได้รายละเอียดแล้ว จะจัดส่งหนังสือ พร้อมแจ้งเลขที่พัสดุให้ท่านทราบ ทางโทรศัพท์

สารบัญ

อัตชีวประวัติ
   - ความเป็นมา
   - กำเนิดเนาว์และเยาว์วัย
   - หนุ่มสดใสและวัยเรียน
   - ชีวิตในมหาวิทยาลัยภูธร
   - ใจพากเพียรเป็นเรือจ้าง
   - สิ่งมุ่งสร้างในวิชาชีพ
   - ไม่เร่งรีบผ่อนคลายด้วยงานอดิเรก
   - เอกลักษณ์จากครอบครัว
   - ส่งท้าย


หนังสือ - ตำรา
   - ปฐพีกลศาสตร์ ทฤษฎีและปฏิบัติการ
   - วิศวกรรมฐานราก
   - วิศวกรรมเขื่อนดิน
   - การตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน


บทความทางวิชาการ

วิศวกรรมเขื่อน
   - Seepage Analyses and Monitoring of Khlong Tha Dan Dam
   - Performance of Seepage Control System in the Largest RCC Dam in Thailand
   - บทบาทของคณะวิศวกรรมศาสตร์เกษตรฯ กับงานเขื่อน
   - การวิเคราะห์ความเสี่ยงของเขื่อนในประเทศไทย
   - พฤติกรรมทางด้านแรงดันน้ำและการเคลื่อนตัวของเขื่อนดิน
   - Dam Safety Evaluation by Condition Index System
   - ระบบฐานข้อมูลเขื่อนดินเพื่อประเมินความปลอดภัยโดยวิธีดัชนีสภาพ
   - เทคนิคการปรับแก้ข้อมูลที่อ่านค่าจากเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนมูลบน
   - Seepage Analysis of Mun Bon Dam by Finite Element Method
   - Ratio of Vertical to Horizontal Permeabilities of Compacted Soils
   - ความเชื่อถือได้ของผลการทดสอบความหนาแน่นและความชื้นและการควบคุมการบดอัดโดยใช้สถิติ
   - การเลือกใช้อัตราส่วนปลอดภัยในการออกแบบความมั่นคงของเขื่อนดิน

 

เสถียรภาพของลาดดินและดินถล่ม
   - Dynamic Landslide Warning from Rainfall and Soil Suction Measurement
   - Suction-Monitored Direct Shear Testing of Residual Soils from Landslide Prone Areas
   - Landslide Problems and Warning by Geotechnical Methods
   - ความแข็งแรงของดินไม่อิ่มตัวเพื่อการวิเคราะห์ความมั่นคงของลาดเขา
   - การจำลองลักษณะของรากพืชเพื่อการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน
   - การศึกษาเปรียบเทียบโปรแกรมวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน

 

คุณสมบัติของชั้นดินกรุงเทพฯ
   - Soft Bangkok Clay Zoning
   - คุณสมบัติดินที่มีผลต่อการก่อสร้างเสาเข็มดิน-ซีเมนต์ในโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ
   - การวิเคราะห์ค่าการทรุดตัวของชั้นดินเหนียวเนื่องจาก
   - การลดระดับของน้ำบาดาลด้วยวิธีไฟไนท์ดิฟเฟอเร้นท์
   - คุณสมบัติการยุบอัดตัวคายน้ำของดินเหนียวกรุงเทพระดับลึก

 

ตัวอย่างหนังสือ

 
คลิกที่มุมขวาล่าง แล้วจับพลิกเหมือนการเปิดหนังสือ (เล่มจริงเนื้อในเป็นภาพขาวดำ)