หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
 
อุปกรณ์หลัก
 
คลิกเพื่อขยายรูป 1. เครื่องมือกดทดสอบแรงเฉือนแบบโดยตรง (Direct Shear Testing Machine) มีแรงดันพอสมหรับ ตัวอย่าง และมีอัตราเร่งพอเหมาะ
คลิกเพื่อขยายรูป 2. กล่องตัวอย่าง (Shear Box) และอุปกรณ์ ของดินเหนียว
คลิกเพื่อขยายรูป    กล่องตัวอย่าง (Shear Box) และอุปกรณ์ ของดินทราย
คลิกเพื่อขยายรูป 3. วงแหวนวัดแรง (Proving Ring) ขนาดพอเหมาะกับตัวอย่าง
คลิกเพื่อขยายรูป 4. มาตรหน้าปัด (Dial Gauge) วัดการเคลื่อนตัว 2 ตัว อ่านละเอียด 0.01 มม. ช่วงชัก 25 มม.
คลิกเพื่อขยายรูป 5. แผ่นน้ำหนัก
6. เวอร์เนียร์
7. เครื่องชั่ง
 
อุปกรณ์ทั่วไป
 
ในกรณีที่ต้องการทดสอบดินเหนียวคงสภาพจะมีอุปกรณ์เพิ่มดังนี้
 
1. แบบแต่งตัวอย่าง (Cutting Ring) ขนาดเท่ากล่องตัวอย่าง
2. ไม้ดันตัวอย่างออกจากแบบแต่งตัวอย่าง
3. แผ่นหินพรุน ถ้าทำการทดสอบแบบปล่อยให้อัดตัว และการทดสอบแบบระบายน้ำ
4. เลื่อยเส้นลวด
  5. เครื่องมือหาความชื้นในดิน
คลิกเพื่อขยายรูป
เครื่องมือกดทดสอบแรงเฉือนแบบโดยตรง
กล่องตัวอย่าง (Shear Box) และอุปกรณ์
เมนูหลักแบบทดสอบก่อนเรียนบทนำทฤษฎีเครื่องมือและอุปกรณ์วิธีการทดลองการคำนวณผลการทดลองแบบทดสอบหลังเรียน 
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์