หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
 
          1. ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าพื้นดินที่เรายืนอยู่นี้ รับน้ำหนักได้เท่าใด
 
          2. ท่านคิดว่า อะไรที่เป็นตัวบ่งบอกความแข็งแรงของดิน
 
          3. ท่านหาความแข็งแรงของดินไปทำไม
 
          4. ท่านคิดว่าดินแต่ละชนิดมีความแข็งแรงเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด
เมนูหลักแบบทดสอบก่อนเรียนบทนำทฤษฎีเครื่องมือและอุปกรณ์วิธีการทดลองการคำนวณผลการทดลองแบบทดสอบหลังเรียน 
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์