หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
 
คลิกเพื่อขยายรูป
อุปกรณ์ทดสอบ CBR
 
1. แบบ (Mold) สำหรับเตรียมตัวอย่างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 7 นิ้ว พร้อม Collar สูง 2.5 นิ้ว และ base plate สำหรับยึด Mold และ Collar
2. Spacer Disc สูง 2.5 นิ้ว
3. Hammer หนัก 10 lb.
4. Swelling Plate พร้อมขายึด มีเกลียวปรับความสูงต่ำได้
5. สามขา (Tripod) สำหรับยึด Dial indicator เพื่อวัดอัตราการบวมของดินเมื่อแช่น้ำ
6. Dial indicator วัดได้ 1 นิ้ว อ่านได้ละเอียด 0.001 นิ้ว
7. น้ำหนักถ่วงทับ (Surcharge Weight) หนักแผ่นละ 5 ปอนด์
8. Penetration piston เนื้อที่หน้าตัด 3 ตร.นิ้ว
9. Loading device แบบ Hydraulic jack หรือ Screw jack มีอุปกรณ์วัดแรงได้ 10,000 ปอนด์
10. ถังน้ำแช่ดินพร้อม mold
11. ตะแกรงร่อนดินเบอร์ 4 และ 3/4 นิ้ว
12. เครื่องชั่ง, ถาดคลุกดิน, เหล็กปาดสันตรง (Straight edge), กระบอกตวงน้ำ
 
เมนูหลักแบบทดสอบก่อนเรียนบทนำทฤษฎีเครื่องมือและอุปกรณ์การเตรียมตัวอย่างดินวิธีการทดลองการคำนวณผลการทดลองแบบทดสอบหลังเรียน 
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์