หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
 
เครื่องมือที่ใช้สำหรับการทดสอบหาปริมาณความชื้น
 
1. ตู้อบไฟฟ้า
มีขนาดปริมาตรพอเหมาะ มีชั้นตะแกรงสำหรับวางกระป๋องตัวอย่างดิน สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ที่ 105±5 องศาเซลเซียส
2. เครื่องชั่ง อ่านละเอียด 0.01 กรัม (Catalogue ELE)
สำหรับชั่งตัวอย่างไม่เกิน 100 กรัม อ่านละเอียด 0.1 กรัม สำหรับชั่งตัวอย่าง 100-1000 กรัม และอ่านละเอียด 1 กรัม สำหรับชั่งตัวอย่างที่หนักกว่า 1000 กรัม
3. กระป๋องใส่ตัวอย่างดิน
เป็นภาชนะรูปทรงกระบอก มีฝาปิดหรือไม่มีฝาปิดก็ได้ ทำจากโลหะกันสนิม เช่น อลูมิเนียม
          - ขนาด 2 ออนซ์ ( Ø1¼”)
          - ขนาด 8 ออนซ์ ( Ø31/8”)
4. อ่างแก้วดูดความชื้น (Desiccator)
ขนาดปากอ่างประมาณ 20-30 เซนติเมตร พร้อมฝาปิด และชั้นวางกระป๋องตัวอย่าง ใต้ชั้นวางกระป๋องตัวอย่างบรรจุสารดูดความชื้น (Silica Gel) ที่แบบแห้ง (จะมีสีน้ำเงินเข้ม)
5. ถุงมือกันความร้อน
 
เมนูหลักแบบทดสอบก่อนเรียนทฤษฎีเครื่องมือและอุปกรณ์วิธีการทดลองการคำนวณผลการทดลอง 
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์