HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
 

สำรวจ ผลกระทบจากแรงกระทำแผ่นดินไหวขนาด 6.8 ริคเตอร์
ซึ่งมีจุดศูนย์กลางในประเทศพม่า เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554

 

     เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2554 ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ และนายสิริศาสตร์ ยังแสนภู นักธรณีวิทยา พร้อมด้วยนิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 3 คน เดินทางไปตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่เขตอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งได้รับผลกระทบจากแรงกระทำแผ่นดินไหวขนาด 6.8 ริคเตอร์ซึ่งมีจุดศูนย์กลางในประเทศพม่า เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554

 

     ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า บ้านเรือนของประชาชนมีรอยร้าวตามผนังและพื้นรวมทั้งมีรอยแยกตามพื้นดิน ส่วนถนนในเขตพื้นที่ ต.เกาะช้าง ได้รับความเสียหายหนัก มีรอยแตกขนาดใหญ่ของถนนตลอดความยาว 1-2 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังพบปรากฏการณ์ทรายเหลวผุดจากใต้ดิน (Liquefaction) เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามท้องนาและพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านที่อยู่ด้านข้างของถนนสายดังกล่าว

 
   
 
     การนำนิสิตเดินทางไปสำรวจสภาพความเสียหาย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเห็นสภาพจริงของพื้นที่ เมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว เพื่อความรู้และความเข้าใจในการทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเขื่อนและแผ่นดินไหว ต่อไป ทั้งนี้ การเดินทางในครั้งนี้ ใช้งบประมาณของโครงการ การศึกษาผลกระทบของแผ่นดินไหวต่อเขื่อนเพื่อการชลประทานในประเทศไทย โดยทุนสนับสนุนทุนวิจัย จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์