HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านดินถล่ม จากศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก
สำรวจสภาพการเกิดดินถล่ม จ.นครศรีธรรมราช
 
 

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก นำทีมโดย รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ดร.อภินิติ โชติสังกาศ และนักวิจัย รวม 7 คน ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลการเกิดดินถล่ม จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553

 
          จากเหตุการณ์ดินถล่ม ในจังหวัดนครศรีธรรมชาติ ที่บ้านคลองแหลง ตำบลควนทอง อ.ขนอม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 และหมู่ที่ 8 ตำบลกำโลน อ.ลานสกา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 การเกิดดินถล่มในครั้งนี้เกิดจากการที่ฝนตกหนักในพื้นที่เป็นเวลานานติดต่อกันหลายวัน ดินบนภูเขาอุ้มน้ำมากทำให้ขาดเสถียรภาพ จึงเกิดการพิบัติของดินขึ้นประกอบกับน้ำฝนและน้ำป่าไหลหลาก ทำให้เกิดเหตุการณ์ดินถล่มขึ้น จากสาเหตุดังกล่าว ศูนย์วิจัยฯ ในฐานะหน่วยงานที่ทำการศึกษาด้านวิศวกรรมดินถล่ม มาตลอดเวลา 10 ปี จึงได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพการพิบัติในพื้นที่ เพื่อทำการเก็บข้อมูลพื้นฐาน พร้อมวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดินถล่มในภาคใต้เป็นไปตามผลการวิจัยที่เคยศึกษาไว้หรือไม่