หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
 
การทดสอบความซึมน้ำโดยวิธีความดันคงที่
 
อุปกรณ์หลัก
คลิกเพื่อขยายรูป 1. แผงเครื่องมือทดลองการซึมผ่าน
คลิกเพื่อขยายรูป 2. กระบอกทดสอบการซึมน้ำ (Permeability Cell)
3. กระบอกตวง 1000 ซม.3
4. นาฬิกาจับเวลา
5. ปรอทวัดอุณหภูมิ
คลิกเพื่อขยายรูป 6. เครื่องมือเตรียมตัวอย่าง ภาชนะ ค้อนยาง เหล็กกระทุ้ง
  7. ท่อยางเบ็ดเตล็ด
  8. แคล้มบีบสายยาง
อุปกรณ์ทั่วไป
1. กรวย
2. ตาชั่ง
3. ตู้อบ
เมนูหลักแบบทดสอบก่อนเรียนบทนำทฤษฎีเครื่องมือและอุปกรณ์วิธีการทดลองการคำนวณผลการทดลองแบบทดสอบหลังเรียน 
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์